Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de

Aktuality

Ať je klima v Brně prima

1. 6. 2023

Dny životního prostředí v ZOO Brno dne 9.6.2023 od 9 do 17 hod.

SOUTĚŽ - přijď s nápadem Jak zlepšit ovzduší v Brně

10. 3. 2023

Soutěž pro žáky základních škol a studenty středních škol. Navrhni své vlastní opatření, které pomůže zlepšit kvalitu ovzduší ve tvém okolí.

Nedus oheň

9. 3. 2023

Bez vzduchu není oheň. Pokud se kyslík obsažený ve vzduchu nedostane k hořlavině, tak neproběhne žádné spalování, pokud se jej k ní dostane omezené množství, spalování proběhne jen částečně, tedy nedokonale.

Nespaluj odpadky!

23. 2. 2023

3. díl SMOKEMANova desatera správného topiče

Uzdrav příšerku

20. 2. 2023

5 - 10 % aut jsou příšerky vytvářející až 50 % škodlivých emisí. Máte v pořádku své auto?

Suš dřevo minimálně 1, lépe 2 roky

10. 2. 2023

Voda nehoří. Pokud topíme mokrým dřevem, tak se přiložené palivo nejdříve v ohništi suší, což spotřebovává energii, chladí ohniště a zhoršuje kvalitu spalování. Sušením dřeva snadno přispějeme ke zmenšení kouře vycházejícího z našich komínů.

Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused

27. 1. 2023

Sousedův komín vidíme velmi dobře a stejně tak vnímáme kouř, který z něho vychází. Je na tom ale náš vlastní komín lépe? Ani náš komín by neměl znečišťovat okolí a v tomto videu se dozvíte, jak na to.

Nová měřící stanice BRNO-Komárov

16. 1. 2023

12. ledna 2023 byla uvedena do provozu stanice měření kvality ovzduší Brno-Komárov.

Vliv letošních 'Silvestrovských' ohňostrojů na kvalitu ovzduší

13. 1. 2023

I letošní Silvestr opět přispěl k výraznému zhoršení kvality ovzduší ve městech v souvislosti s novoročním odpalováním pyrotechniky. Nejvýrazněji se toto znečištění projevuje v koncentracích suspendovaných (prachových) částic. 

MS Brno-Zvonařka ZRUŠENA

19. 12. 2022

K 30.11.2022 byl ukončen provoz stacionární měřící stanice Brno-Zvonařka

Měřící vůz v Bohunicích

13. 12. 2022

Dnešním dnem začíná měření v Bohunicích mobilním měřícím vozem.

Jak správně topit

13. 9. 2022

Ministerstvo životního prostředí spustilo nové webové stránky 'Jak správně topit', které radí, jak účelně využívat kotle nebo kamna na pevná paliva. 

Zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva

1. 9. 2022

Od 1. 9. 2022 nabývá účinnosti, podle zákona o ochraně ovzduší, zákaz provozu kotlů na pevná paliva o příkonu do 300 kW emisních tříd 1 a 2., platí pro všechny, které nejsou určeny k vytápění domácností či staveb určených pro rodinnou rekreaci.

Smokeman zasahuje

29. 8. 2022

Na Festivalu vědy 2022 na brněnském výstavišti se v pátek 9.9.2022 představí i SMOKEMAN se svou edukativní show Smokeman zasahuje.

Festival vědy 2022

29. 8. 2022

Letos se opět budeme účastnit Festivalu vědy 2022, tentokrát v areálu brněnského výstaviště, venku před pavilonem A1. Od pátku 9. září do neděle 11. září 2022 – kdykoli od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. 

Rozhodnutí kraje platí, slévárna musí odstranit zápach

13. 7. 2022

Slévárna Heunisch Brno, s.r.o., musí zajistit opatření proti zápachu. Rozhodnutí krajského úřadu o nutné změně podmínek provozu je pravomocné, potvrdilo ministerstvo životního prostředí.

Hledáme nového kolegu na ovzduší

22. 6. 2022

Zajímáš se o problematiku životního prostředí, máš vysokoškolské vzdělání technického směru nebo se zaměřením na životní prostředí? Tak jsi to možná ty, kdo se k nám může přidat do týmu. 

Kotlíkové dotace IV

8. 6. 2022

Příjem žádostí na dotační program na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Jihomoravském kraji bude zahájen 11.07.2022 v 10hod

Odklad zákazu kotlů 1. a 2. třídy

18. 5. 2022

Senát schválil návrh novely zákona o ochraně ovzduší, kterým se pro rodinné domy, bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci odkládá zákaz provozu stacionárních zdrojů na pevná paliva. 

Konec dotací na plynové kotle

19. 4. 2022

Ministerstvo životního prostředí reaguje na doporučení Monitorovacího výboru OPŽP a posiluje snahu ČR i členských států EU zvýšit svou energetickou bezpečnost snížením závislosti na dodávkách plynu z Ruska. 

Nová obecně závazná vyhláška

30. 3. 2022

Obecně závazná vyhláška č. 04/2022, kterou se zakazuje spalování pevných paliv ve stacionárních zdrojích po dobu smogové situace na území statutárního města Brna nabývá dnešním dnem účinnosti.

Prach se Sahary v Brně

18. 3. 2022

Vysoké koncentrace prachových částic, které zaznamenávají stanice na téměř celém území České republiky od včerejšího dne, způsobuje prach, který sem doputoval díky vhodným podnímkám, které se vyskytují v atmosféře.

Nová vyhláška má za cíl zlepšit stav ovzduší v zimních měsících

16. 2. 2022

Brněnští radní na své dnešní schůzi doporučili zastupitelům, aby schválili novou obecně závaznou vyhlášku týkající se zákazu spalování uhlí ve zdrojích o příkonu 300 kW a níže. V případě vyhlášení smogových situací by bylo zakázáno používat zdroje na pevná paliva, pokud nejsou hlavním zdrojem vytápění objektu.

Krajský úřad intenzivně řeší situaci ohledně opakovaného zápachu ve východní části města Brna

15. 2. 2022

Řešením problematiky zápachu z činnosti stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v dané lokalitě se krajský úřad intenzivně zabývá, ale určení zdroje zápachu, který se vyskytuje nepravidelně není jednoduché, protože je nutno prokázat příčinnou souvislost mezi provozním stavem daného průmyslového zdroje a výskytem pachové epizody.

Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích

10. 2. 2022

Extrémní nárůst koncentrací řady znečišťujících látek - to je hlavní poznatek z měřící kampaně zaměřené na monitoring kvality ovzduší během pálení v otevřených ohništích, kterou na podzim minulého roku pro Jihomoravský kraj provedlo Centrum dopravního výzkumu.

Masarykova univerzita ve spolupráci s městem odstartovali projekt Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna

14. 2. 2022

Ekonomicko-správní fakulta MU ve spolupráci s městem Brnem začínají měřit znečištění ovzduší ve městě Brně. Na jeden rok tak rozšiřují měřící kapacity stávajícího monitoringu ovzduší a získaná data využijí coby podklad pro aktualizaci akčního plánu zlepšování kvality brněnského ovzduší.

Pozvánka na tiskovou konferenci

2. 2. 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci, která se uskuteční v úterý 8. 2. 2022 v 10 hodin na parkovišti poblíž hlavního vstupu do budovy České televize Brno - Trnkova 2345/117, Brno-Líšeň.

 

Najdi maskota a vyhraj elektrokoloběžku

14. 1. 2022

Od začátku ledna jezdí po brněnských ulicích tramvaj ukrývající maskoty #PripravBrno. Kdo se sveze touto speciálně polepenou tramvají a uvnitř uloví fotku maskotů, může se zapojit do soutěže a vyhrát elektrokoloběžku nebo další zajímavé ceny. Jak na to?

Desatero správného topiče

11. 1. 2022

Jak správně topit? K tomu nám pomůže Smokemanovo desatero.

Kvalita ovzduší v Brně v roce 2021

10. 1. 2022

V roce 2021 byla kvalita ovzduší měřená na stanicích v Brně, které splnili podmínku dostupnosti dat, velmi dobrá. 

Silvestrovské ohňostroje a jejich vliv na kvalitu ovzduší

3. 1. 2022

Odpalování pyrotechniky má kromě svého atraktivního audiovizuálního efektu také nežádoucí dopady na znečišťování ovzduší. 

Kotlíkové dotace III

20. 12. 2021

2. krajská výzva

Poslední šance pro žadatele, kteří nebudou plnit podmínky nového programu - Kotlíkové dotace IV

Dotazníkové šetření zájmu o kotlíkové dotace

9. 12. 2021

Pokud jste domácnost s nízkými příjmy a máte zájem o kotlíkovou dotaci? Zapojte se do průzkumu

Dopady stavební činnosti na kvalitu ovzduší

15. 11. 2021

Jak ochránit okolí stavby před prachem? Lze omezit emise ze staveništní dopravy či jak zamezit znečišťování komunikací?

Jak správně topit?

11. 11. 2021

Jak správně topit a připom ušetřit, to je téma, které je dnes velmi aktuální a k tomu je určena právě tato příručka.

Mobilní měřící vůz v novém kabátu

9. 11. 2021

Měřící vůz je určen pro mobilní měření k řešení stížností na kvalitu ovzduší v různých částech města a dle požadavků městských částí v případě akutních problémů s kvalitou ovzduší.

Časový plán implementace PZKO

1. 11. 2021

Rada města Brna schválila časový plán implementovaných opatření z Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno 2020+.

Byl spuštěn příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám

15. 10. 2021

Vyměňte nevyhovující kotel na pevná paliva za nový kotel, kamna nebo tepelné čerpadlo. Nezapomeňte, je poslední topná sezóna, kdy můžete používat kotel na pevná paliva 1. a 2. emisní kategorie napojený na teplovodní soustavu 

https://www.youtube.com/watch?v=7w8p8DwhFrA.

Výsledky měřící kampaně z Líšně a Vinohrad

15. 10. 2021

Na základě opakovaných stížností občanů z městských částí Vilohrady, Líšeň a Židenice se uskutečnilo od 23. dubna do 9. května 2021 měření kvality ovzduší na ul. Masarova (Líšeň) a na ul. Věstonická (Vinohrady).

Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2020

20. 9. 2021

Rok 2020 byl z hlediska kvality ovzduší výjimečně příznivý. V roce 2020 byly, s výjimkou benzenu, naměřeny nejnižší imisní koncentrace všech látek znečišťujících ovzduší a to za hodnocené období 2010–2020. Suspendované částice a oxidy dusíku dosáhly minim na většině měřicích stanic, někde i za celou historii měření.

Masarykova univerzita a Brno rozšíří monitoring ovzduší a navrhnou zlepšení

12. 3. 2021

Rozšířit současné kapacity monitoringu ovzduší v Brně a na základě jeho výsledků pak navrhnout nová opatření na jeho zlepšení umožní projekt Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (MU), na němž bude spolupracovat se statutárním městem Brnem. Projekt v hodnotě téměř 17 milionů korun bude financován z Norských fondů – Výzvy 2A Tromso.

Měřící vůz aktuálně v Chrlicích

9. 3. 2021

Dnes byl přistaven do Chrlic měřící vůz kvality ovzduší.

Vyhodnocení měřící kampaně na Náměstí Svobody v lednu 2021

3. 3. 2021

V období od 6. do 31. ledna 2021 proběhlo měření kvality ovzduší na Náměstí Svobody v Brně. Tato měřící kampaň navázala na měření, které proběhlo v srpnu roku 2019, aby bylo možné vyhodnotit, jaká je kvalita ovzduší v centru města Brna v odlišném ročním období, kdy se na kvalitě ovzduší projevují odlišné zdroje a odlišné rozptylové podmínky.

Vyhodnocení měření na ZŠ Vejrostova v Bystrci

3. 3. 2021

V období od 13. listopadu do 15. prosince proběhlo v areálu ZŠ Vejrostova v Bystrci měření kvality ovzduší.

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno (2020)

28. 1. 2021

V listopadovém vydání Věstníku Ministrestva životního prostředí 2020 vyšel text Programů zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno CZ06A, Aktualizace 2020.

Předběžné hodnocení kvality ovzduší za rok 2020

13. 1. 2021

Český hydrometeorologický ústav vydal předběžnou zprávu o vyhodnocení kvality ovzduší za rok 2020 z kraje Jihomoravského, Zlínského a Vysočiny. Máme za sebou rok s vůbec nejlepší kvalitou ovzduší v daných regionech.

Měření kvality ovzduší na Náměstí Svobody

4. 1. 2021

V pondělí 4. ledna 2021 byl na Náměstí Svobody přistaven měřící vůz imisního monitoringu ovzduší Statutárního města Brna, který zde bude měřit kvalitu ovduší do konce ledna.

Rada města Brna schválila Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2020

7. 7. 2020

Rada města Brna na své schůzi č. R8/094, která se konala dne 1. 7. 2020, schválila Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2020. Jedná se o koncepční dokument města, který obsahuje celkem 19 opatření, jejichž realizace přispěje ke zlepšení kvality ovzduší ve městě.

Pdpořte náš dotační projekt „Zeleň střechám“

22. 6. 2020

Až do konce září můžete hlasovat pro město Brno a jeho dotační program “Zeleň střechám”, který byl vybrán do finále celorepublikové soutěže E.ON Energy globe v rámci kategorie “Čistý vzduch”

Novela obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně

18. 5. 2020

Dne 29. 5. 2020 nabyde účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 12/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. V rámci schválené změny dochází ke změně podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů v městských částech Brno-Žebětín, Brno-Medlánky, Brno-Černovice, Brno-Žabovřesky, Brno-Komín a Brno-sever.

Vysoké koncentrace prachových částic v centru města Brna aneb sucho a stavební činnost opět ožívá

8. 4. 2020

V posledních dnech můžeme opět pozorovat zvýšení koncentrace prachových částic PM10 na území města Brna. Tento nárůst koncentzrací je patrný obzvláště na měřících stanicích Brno-Zvonařka a Brno-Masná. Kromě typicky zmiňovaných zdrojů znečišťování ovzduší, mezi které patří lokální topeniště, automobilová doprava a průmysl, se zde na kvalitě ovzduší obdobně jako v loňském roce negativně podepisuje kombinace intenzivní stavební činnosti a dlouhotrvajícího období bez výraznějších srážek. Podrobnější rozbor této situace si můžete přečíst např. v článku Mgr. Jáchyma Brzeziny, vedoucího oddělení kvality ovzduší zde.

Doporučení omezení spalování suchých rostlinných materiálů

20. 3. 2020

Vážení občané,

s ohledem na vyhlášený nouzový stav a karanténu na území celé České republiky důrazně doporučujeme všem občanům, aby spalování suchých rostlinných materiálů na svých zahradách odložili na pozdější dobu.

Případná zhoršená kvalita ovzduší, kterou z velké části způsobuje právě spalování rostlinných materiálů na otevřených ohništích, znemožňuje větrání a u citlivějších osob a osob s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí může způsobit potíže s dýcháním.

Žádáme proto všechny občany o ohleduplnost.

Děkujeme.

Kvalita ovzduší v době konání ohňostrojové přehlídky IGNIS BRUNENSIS 2019

10. 2. 2020

Jaká byla kvalita ovzduší v době konání ohňostrojové přehlídky Ignis Brunensis 2019 si můžete přečíst v odborné zprávě zde

Pozvánka na osvětové přednášky o kvalitě ovzduší

25. 10. 2019

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna ve spolupráci se svými odbornými partnery a příspěvkovou organizací Hvězdárna a planetárium Brno pořádá blok tří osvětových přednáškových akcí tématicky zaměřených na problematiku kvality ovzduší. Akce se budou konat ve dnech 18.11., 19.11. a 25.11.2019 v prostorách Hvězdárny a planetária Brno, Kraví hora 2, 602 00 Brno. Začátek je vždy v 18:00 hod a vstup na akce je zdarma. Srdečně zveme širokou veřejnost.

Výsledky měření kvality ovzduší na náměstí Svobody

6. 9. 2019

Během měsíce srpna realizoval Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna měření kvality ovzduší na náměstí Svobody.

Pozvánka na Festival vědy 2019

28. 8. 2019

Jménem hlavního pořadatele si Vás dovolujeme pozvat na Festival vědy 2019, který se bude konat 6. a 7. září v areálu Dopravního hřiště Riviéra Brno na ul. Bauerova 7.

Speciální vůz změří kvalitu ovzduší na náměstí Svobody

9. 8. 2019

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna zahájí v pondělí 12. srpna měření kvality ovzduší na brněnském náměstí Svobody. Jde o mimořádnou událost, neboť v centru Brna jinak žádná kontinuální měření neprobíhají. Akce bude trvat do 30. srpna 2019.

Pozvánka na výstavu Klima se mění. Změň se i ty!

7. 8. 2019

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna si Vás dovoluje pozvat na výstavu zvanou 'Klima se mění. Změň se i ty!', která je k vidění od 6.8.2019 do 30.8.2019 v URBAN CENTRU BRNO, Mečová 5, Brno.

Upozornění na zvýšené koncentrace přízemního ozonu

27. 6. 2019

S nástupem slunečných a velmi teplých dnů (s teplotami nad 30˚C) dochází v odpoledních hodinách k výraznějšímu zvýšení koncentrací troposférického ozonu. Nejvyšší průměrné hodinové koncentrace této škodliviny se na stanicích imisního monitoringu v aglomeraci Brno pohybují v rozmezí 140 - 165 mikrogramů/m3. Informativní prahová hodnota, rozhodná pro vyhlášení smogové situace, činí 180 mikrogramů/m3.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2019

28. 5. 2019

Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky za měsíc duben roku 2019

Brno-Zvonařka - vyhodnocení kvality ovzduší za období 9/2018 - 2/2019

20. 5. 2019

Přibližně od poloviny měsíce září bylo na stanici imisního monitoringu Brno-Zvonařka zaznamenáno výrazné zvýšení koncentrací prachových částic PM10. Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v reakci na tuto situaci nechal pro tuto oblast zpracovat vyhodnocení kvality ovzduší za období 9/2018 - 2/2019.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v březnu 2019

18. 4. 2019

Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky za měsíc březen roku 2019.

Dočasná změna klasifikace stanice Brno - Zvonařka z dopravní stanice na průmyslovou stanici

8. 4. 2019

Na základě dohody s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), který je správce informačního systému kvality ovzduší (ISKO), byla stanice imisního monitoringu Brno - Zvonařka dne 8.4.2019 dočasně překlasifikována z dopravní stanice na průmyslovou stanici. Důvodem změny klasifikace stanice je významné ovlivnění výsledků měření intenzivní stavební činností v okolí stanice. Stavební činnost totiž dle metodiky ČHMÚ spadá do kategorie průmysl. Po dokončení stavebních prací, které významně ovlivňují výsledky měření, bude stanice překlasifikována zpět na dopravní stanici.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v únoru 2019

14. 3. 2019

Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky za měsíc únor roku 2019.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v lednu 2019

20. 2. 2019

Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky za měsíc leden roku 2019.

Informace o spuštění třetí a poslední vlny kotlíkových dotací

31. 1. 2019

Ministerstvo životního prostředí umožní dalším desítkám tisíc domácností pořídit si nový ekologický zdroj vytápění. Spouští třetí a zároveň poslední vlnu kotlíkových dotací, které významně přispějí ke zlepšení kvality ovzduší v ČR. Mezi jednotlivé kraje ministerstvo rozdělí celkem 3,125 miliard korun, které budou využity na podporu výměny až 30 tisíc dalších starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy bude od září 2022 zakázán.

Kraje musí výzvy pro občany vyhlásit nejpozději do konce září roku 2019 a nejpozději do října pak spustit příjem žádostí o dotaci. Aktuální informace o spuštění třetí výzvy v Jihomoravském kraji budou včas zveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz

 

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2018

16. 1. 2019

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky za měsíc prosinec roku 2018

Kvalita ovzduší při silvestrovských oslavách

4. 1. 2019

Český hydrometeorologický ústav dne 3.1.2019 zveřejnil tiskovou zprávu o tom, do jaké míry ovlivňují pouliční ohňostroje a zábavní pyrotechnika kvalitu ovzduší.

Zpráva z měření kvality ovzduší při brněnských ohňostrojích Ignis Brunensis 2018

4. 12. 2018

Statutární město Brno ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem uskutečnilo měření kvality ovzduší v době soutěžní ohňostrojové přehlídky Ignis Brunensis 2018 na brněnské přehradě, která se konala v první polovině měsíce června.

Měřící vůz na Vinohradech

30. 10. 2018

Na základě žádosti Úřadu městské části Brno-Vinohrady probíhá od 24.10.2018 měření kvality ovzduší měřícím vozem u Domova pro seniory na ul. Věstonická.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v září 2018

24. 10. 2018

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky za měsíc září roku 2018.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v srpnu 2018

27. 9. 2018

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky za měsíc srpen roku 2018.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červenci 2018

27. 9. 2018

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky za měsíc červenec roku 2018.

Kotlíkové dotace - prodloužení výzvy k předkládání žádostí JMK

13. 9. 2018

V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci do 31.03.2019.

Kalibrace prachoměrů - červenec 2018

17. 7. 2018

V průběhu měsíce července jsou prováděny pravidelné kalibrace prachoměrů na stanicích imisního monitoringu statutárního města Brna. Kalibrace jsou prováděny mimo měřící stanice (v kalibrační laboratoři) a z toho důvodu není dočasně prováděno měření koncentrací prachu v ovzduší.

Vyhodnocení měřící kampaně v Brně - Bosonohách

28. 2. 2018

V období od 9.11.2017 do 4.12.2017 probíhalo měření kvality ovzduší v Městské části Brno-Bosonohy na ulici Ostopovická.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v květnu 2018

26. 6. 2018

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky za měsíc květen roku 2018.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2018

25. 5. 2018

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky za měsíc duben roku 2018.

Přerušení měření troposferického ozonu na stanici Brno - Zvonařka

25. 5. 2018

Z důvodu technického dožití analyzátoru troposferického ozonu bylo dočasně přerušeno měření této škodliviny na stanici Brno - Zvonařka. Obnovení měření se předpokládá v podzimních měsících roku 2018.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v březnu 2018

17. 4. 2018

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky za měsíc březen roku 2018.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – únor 2018

22. 3. 2018

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky za měsíc leden roku 2018.

Odstávka prachoměru na monitorovací stanici Brno - Lány

23. 2. 2018

23.2.2018 ve 12:00 hod. byla z důvodu technické závady provedena neplánovaná odstávka prachoměru na MS Brno – Lány. Momentálně probíhá řešení závady. Jakmile bude závada odstraněna, bude měření neprodleně obnoveno.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v lednu 2018

19. 2. 2018

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky za měsíc leden roku 2018.

Měřící vůz v Řečkovicích

7. 2. 2018

Na žádost Úřadu městské části Brno - Řečkovice bylo dne 7.2. 2018 zahájeno měření kvality ovzduší měřícím vozem na ulici Kronova. Měření zde bude probíhat nepřetržitě minimálně 10 dnů.

Jaká byla kvalita ovzduší v České republice v roce 2017?

29. 1. 2018

Český hydrometeorologický ústav vydává předběžnou zprávu týkající se kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2017.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR - prosinec 2017

16. 1. 2018

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky za měsíc prosinec roku 2017.

Na zlepšení kvality ovzduší město Brno neustále pracuje

11. 1. 2018

Ačkoli se stav brněnského ovzduší v porovnání s minulými lety postupně zlepšuje, město má stále na čem pracovat. Rada města Brna se proto zavázala nebrat současný stav na lehkou váhu a začala na omezování ovlivnitelných zdrojů znečištění systematicky pracovat. V červnu 2017 proto schválila tzv. Akční plán zlepšování kvality ovzduší a ve spolupráci s dotčenými odbory Magistrátu a městskými společnostmi postupně plní opatření, jež plán stanovuje.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR - listopad 2017

2. 1. 2018

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky za měsíc listopad roku 2017.

Změna obecně závazné vyhlášky o spalování suchých rostlinných materiálů

13. 12. 2017

Dne 14.12.2017 nabyde účinnosti Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně.

Kotlíkové dotace

21. 11. 2017

O dotace na výměnu starého kotle na pevná paliva za ekologičtější zdroj tepla můžete žádat od 16. 10. 2017 až do 30. 11. 2018.

Omezování pálení suchého rostlinného materiálu na otevřeném ohništi

13. 11. 2017

Město Brno začalo s postupným omezováním spalování suchého rostlinného materiálu na otevřeném ohništi. Zakázáno je spalovat v době vyhlášené smogové situace a nově schválilo Zastupitelstvo města Brna i zákaz spalování v neděli a státem uznávaný svátek (účinnost vyhlášky předpokládáma cca od 10.12.2017 - ještě budete informováni). Městské části si navíc stanovují dny, kdy se může spalovat přímo u Vás. Informace z Událostí ČT.

Měřící vůz imisního monitoringu v Bosonohách

9. 11. 2017

Od dnešního dne v délce trvání cca 1 měsíce probíhá měření kvality ovzduší v Městské části Brno-Bosonohy na ulici Ostopovická. Souběžně ještě asi po dobu 14 dnů bude probíhat měřící kampaň Krajského úřadu jihomoravského kraje v Moravanech a Ostopovicích. Budeme mít tedy zajímavé hodnoty na porovnání ze 4 podobných likalit.

ČHMÚ vydalo ročenku 'Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2016'

6. 11. 2017

ČHMÚ vydalo publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2016“. V grafech, tabulkách i textových komentářích dokumentuje nejen stav ovzduší v roce 2014, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny. S publikací je možnése seznámit zde.

Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny

1. 11. 2017

Na našich stránkách je zveřejněna nultá verze Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území města Brna. Další informace jsou k dispozici zde.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR - září 2017

26. 10. 2017

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky září roku 2017.

Výstava 'Ovzduší nemá hranice'

11. 10. 2017

Výstava fotografií mikroskopických částic prachu se přesunula z Galerie Vaňkovka na Středisko ekologické výchovy na Špilberku, Hlídka 4, Brno

Ovzduší nemá hranice - výstava v galerii Vaňkovka 24.9.-5.10.2017

13. 9. 2017

Odbor životního prostředí připravil za odborné spolupráce Českého hydrometeorologického ústavu unikátní výstavu v galerii Vaňkova pod názvem „Ovzduší nemá hranice“. Výstava představí snímky mikročástic z ovzduší pořízených prostřednictvím skenovacího elektronového mikroskopu, které byly odebírány přímo na brněnských ulicích na teflonový filtr. Koná se od 24. září do 5. října 2017. Přijďte se podívat, co dýcháte.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR - červenec 2017, srpen 2017

21. 9. 2017

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v červenci a srpnu roku 2017.

Vývoj znečištění PM10 v Jihomoravském kraji za posledních 20 let

31. 7. 2017

Jaký je vývoj znečištění ovzduší prachovými částicemi PM10 v Jihomoravském kraji za poslední 20 let i v porovnání s Vídní.

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – červen 2017

31. 7. 2017

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v červnu roku 2017. 

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – květen 2017

31. 7. 2017

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v květnu roku 2017.