Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR - červenec 2017, srpen 2017

21. 9. 2017

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v červenci a srpnu roku 2017.

Zprávy 'Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR' za červenec 2017srpen 2017 jsou každý měsíc zveřejňovány na portálu chmi.