Výstava - Jak se dýchá v Brně

18. 9. 2023

Od 20.9. do 13.10.2023 bude v Urban centrum Brno, Mečová 5, na Staré radnici k vidění výstava JAK SE DÝCHÁ V BRNĚ aneb máš šajnu o luftu ve štatlu? Otevřeno po-pá 10.00-18.00 hod 

Výstava znázorňuje průběh vědecko-výzkumného projektu, na kterém se podílí Masarykova univerzita a město Brno, který má za cíl zmapovat imisní zátěže vybraných znečišťujících látek v ovzduší na území města Brna, a to prostřednictvím akreditovaných mobilních měřicích stanic. Výzkum doplňuje měření kvality ovzduší také malými mobilními senzory, které u sebe nosili brněnští školáci. Na základě výsledků výzkumu byl zpracován Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brna, který obsahuje návrhy relevantních opatření, jak omezit znečištění ovzduší či zmírnit jeho následky.

Na naší výstavě vás seznámíme nejen s celým projektem a problematikou znečištění ovzduší, ale především s výsledky měření včetně názorných rozptylových map a ukázkou návrhů Akčního plánu.