Pálení na zahradách

Město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku ve znění č. 19/2017 a 12/2020.
V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

Podmínky spalování suchého rostlinného materiálu

Spalování suchého rostlinného materiálu je zakázáno v době vyhlášení vzniku smogové situace pro území statutárního města Brna při překročení informativních prahových a regulačních prahových hodnot.
Dále je spalování suchého rostlinného materiálu je zakázáno v neděli a státem uznávaný svátek.

Podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v jednotlivých městských částech.

Aktuality

Suš dřevo minimálně 1, lépe 2 roky

Voda nehoří. Pokud topíme mokrým dřevem, tak se přiložené palivo nejdříve v ohništi suší, což spotřebovává energii, chladí ohniště a zhoršuje kvalitu spalování. Sušením dřeva snadno přispějeme ke zmenšení kouře vycházejícího z našich komínů.

Přečíst 10. 2. 2023

Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích

Extrémní nárůst koncentrací řady znečišťujících látek - to je hlavní poznatek z měřící kampaně zaměřené na monitoring kvality ovzduší během pálení v otevřených ohništích, kterou na podzim minulého roku pro Jihomoravský kraj provedlo Centrum dopravního výzkumu.

Přečíst 10. 2. 2022