Suš dřevo minimálně 1, lépe 2 roky

10. 2. 2023

Voda nehoří. Pokud topíme mokrým dřevem, tak se přiložené palivo nejdříve v ohništi suší, což spotřebovává energii, chladí ohniště a zhoršuje kvalitu spalování. Sušením dřeva snadno přispějeme ke zmenšení kouře vycházejícího z našich komínů.

Dřevo je vlastně taková „baterka“ (zásobník tepelné energie), ve které je uložena energie slunce pomocí zázraku fotosyntézy. Mimochodem ukládání energie (tepelné, elektrické…) je to, co jako lidé umíme jen velmi omezeně. V současné době největší „baterka“ elektrické energie, kterou jako lidé umíme používat, je vodní přečerpávací elektrárna (v ČR je největší na Dlouhých Stráních). Z pohledu kapacity jsou všechny ostatní dnes používané „baterky“ nesrovnatelně menší. Proto dnešní výzkumné aktivity intenzivně hledají nové kapacitně pozoruhodné „baterky“ – tedy zásobníky energie (tepelné, elektrické…).

V případě, že domácnost vytápíme dřevem, tedy energií slunce uloženou do biomasy, tak při jejím spalování ji přeměňujeme na teplo, které nám zajistí tepelnou pohodu v domácnosti v čase, kdy je venku zima. Samostatnou oblastí je zajištění přípravy teplé vody, kterou potřebujeme po celý rok.

Podstatná část hmoty čerstvého dřeva je tvořena vodou, která jak známo nehoří. Pokud přiložíme mokré dřevo do kamen či kotle, tak se dřevo nejdříve zahřívá, pak suší a až potom začíná hořet. Ohřátí a vypaření vody (vysušení dřeva) spotřebovává energii, a pokud se takto děje v ohništi, dochází k jeho významnému ochlazování. Proto mokré dřevo špatně hoří (saze, dehet, kouř…) a také se méně ohřejeme. Výhodnější je energii potřebnou na vysušení dřeva „vzít“ z přírody a nechat dřevo vysušit v dřevníku min. rok, lépe dva.