Pálení na zahradách Brno-Bohunice

Spalování suchého rostlinného materiálu je v MČ Brno-Bohunice povoleno:

každou sobotu v době od 8:00 do 20:00 hod. na území mezi ul. Kamenice a Vinohrady, na území jižně od vodního toku Leskavy (v oblasti sadů a zahrádkářských osad) a východně od ul. Ukrajinská

na zahradách rodinných domů
v období od 1.3. do 31.10. pouze první sobotu v měsíci v době od 8:00 do 18:00 hod.