Vyhodnocení měření na ZŠ Vejrostova v Bystrci

3. 3. 2021

V období od 13. listopadu do 15. prosince proběhlo v areálu ZŠ Vejrostova v Bystrci měření kvality ovzduší.

Z výsledků měření kvality ovzduší v lokalitě Vejrostova se ukázalo, že koncentrace znečišťujících látek v této oblasti v době měření odpovídaly přibližně hodnotám běžně pozorovaným na jiných pozaďových stanicích v Brně, a to zejména u suspendovaných (prachových) částic. U oxidů dusíku, jejichž hlavním zdrojem v Brně je doprava, byly koncentrace ještě přibližně o 20 až 40 % nižší, než byl průměr z pozaďových stanic ve shodné období. To lze vysvětlit především tím, že je tato lokalita na okraji města a doprava zde není tak intenzivní, jako je na některých pozaďových stanicích blíže centru. 

Celá odborná zpráva je k dispozici zde.