Informace o spuštění třetí a poslední vlny kotlíkových dotací

31. 1. 2019

Ministerstvo životního prostředí umožní dalším desítkám tisíc domácností pořídit si nový ekologický zdroj vytápění. Spouští třetí a zároveň poslední vlnu kotlíkových dotací, které významně přispějí ke zlepšení kvality ovzduší v ČR. Mezi jednotlivé kraje ministerstvo rozdělí celkem 3,125 miliard korun, které budou využity na podporu výměny až 30 tisíc dalších starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy bude od září 2022 zakázán.

Kraje musí výzvy pro občany vyhlásit nejpozději do konce září roku 2019 a nejpozději do října pak spustit příjem žádostí o dotaci. Aktuální informace o spuštění třetí výzvy v Jihomoravském kraji budou včas zveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz