Reportáž o výsledcích ročního měření kvality ovzduší

29. 6. 2023

V průběhu celého roku 2022 bylo prováděno měření kvality ovzduší na 12 lokalitách města Brna.

Kompletní zpráva z vyhodnocení zde.