Měřící vůz aktuálně v Chrlicích

9. 3. 2021

Dnes byl přistaven do Chrlic měřící vůz kvality ovzduší.

Následujících 14 dní budeme měřit kvalitu ovzduší v Brně-Chrlicích u hasičské zbrojnice, poté se měřící vůz přesune na dalších 14 dní na konec ulice Vilová. Současně na obou lokalitách začne Český hydrometeorologický ústav měřit koncentraci benzo(a)pyrenu, který vzniká především při spalování pevných paliv.