Měření kvality ovzduší na Náměstí Svobody

4. 1. 2021

V pondělí 4. ledna 2021 byl na Náměstí Svobody přistaven měřící vůz imisního monitoringu ovzduší Statutárního města Brna, který zde bude měřit kvalitu ovduší do konce ledna.

Navážeme tím na měření, které probíhalo v srpnu 2019 a bude možné vyhodnotit kvalitu ovzduší v samém centru města i v topném období, kdy bývají nepříznivé rozptylové podmínky a množství škodlivých látek v ovzduší se pohybuje ve vyšších koncentracích. 

Mobilní vůz měří koncentrace prachových částic PM10, jemných prachových částic PM2,5 a PM1, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a oxidu siřičitého. Dále také hodnoty meteorologických veličin, tedy směru a rychlosti větru, teploty, tlaku a relativní vlhkosti vzduchu.