Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno (2020)

28. 1. 2021

V listopadovém vydání Věstníku Ministrestva životního prostředí 2020 vyšel text Programů zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno CZ06A, Aktualizace 2020.

V návaznosti na vyhlášení PZKO CZ06A 2020 ve Věstníku MŽP jsou Jihomoravský kraj a Statutární město Brno, kterým bylo v PZKO CZ06A uloženo provádění opatření v něm obsažených, povinny vypracovat do 12 měsíců ode dne vyhlášení PZKO CZ06A 2020 ve Věstníku MŽP svůj časový plán provádění opatření a tento plán zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Program je k dispozici na webu https://www.mzp.cz/cz/vestnik_mzp_2020.