Vysoké koncentrace prachových částic v centru města Brna aneb sucho a stavební činnost opět ožívá

8. 4. 2020

V posledních dnech můžeme opět pozorovat zvýšení koncentrace prachových částic PM10 na území města Brna. Tento nárůst koncentzrací je patrný obzvláště na měřících stanicích Brno-Zvonařka a Brno-Masná. Kromě typicky zmiňovaných zdrojů znečišťování ovzduší, mezi které patří lokální topeniště, automobilová doprava a průmysl, se zde na kvalitě ovzduší obdobně jako v loňském roce negativně podepisuje kombinace intenzivní stavební činnosti a dlouhotrvajícího období bez výraznějších srážek. Podrobnější rozbor této situace si můžete přečíst např. v článku Mgr. Jáchyma Brzeziny, vedoucího oddělení kvality ovzduší zde.