Upozornění na zvýšené koncentrace přízemního ozonu

27. 6. 2019

S nástupem slunečných a velmi teplých dnů (s teplotami nad 30˚C) dochází v odpoledních hodinách k výraznějšímu zvýšení koncentrací troposférického ozonu. Nejvyšší průměrné hodinové koncentrace této škodliviny se na stanicích imisního monitoringu v aglomeraci Brno pohybují v rozmezí 140 - 165 mikrogramů/m3. Informativní prahová hodnota, rozhodná pro vyhlášení smogové situace, činí 180 mikrogramů/m3.

Troposférický (zvaný též jako přízemní ) ozon je plynná znečišťující látka, která vzniká fotochemickými reakcemi v atmosféře. Jeho koncentrace v ovzduší jsou proto za jasných velmi teplých letních dnů zpravidla nejvyšší mezi 13. - 17. hodinou, kdy je intenzita slunečního záření nejvyšší. Ve večerních a nočních hodinách pak koncentrace tohoto plynu velmi rychle klesají a v časných ranních hodinách jsou koncentrace nejnižší. V těchto dnech se proto obecně doporučuje vyvarovat se v odpoledních hodinách zvýšené fyzické aktivitě, která je spojena se zvýšenou frekvencí dýchání. Tyto aktivity je vhodné odložit na večerní hodiny, nebo je provádět brzy ráno. To platí zejména pro starší občany, osoby s chronickými dýchacími potížemi a malé děti.