Akční plán zlepšování kvality ovzduší

31. 7. 2017

Radou města Brna schválený dokument je ke stažení zde:
 http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OZP/APZKO/APZKO_2017_RMB.pdf

Radou města Brna byl 6. června 2017 schválen Akční plán zlepšování kvality ovzduší, celý dokument je k dispozici zde.