Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny

1. 11. 2017

Na našich stránkách je zveřejněna nultá verze Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území města Brna. Další informace jsou k dispozici zde.