Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de

Aktuality

Kvalita ovzduší v Brně v roce 2021

10. 1. 2022

V roce 2021 byla kvalita ovzduší měřená na stanicích v Brně, které splnili podmínku dostupnosti dat, velmi dobrá. 

Shrnutí

  • Rok 2021 byl z hlediska kvality ovzduší velmi dobrý, roku 2020 se ale nevyrovnal zejména kvůli odlišným meteorologickým a rozptylovým podmínkám.
  • Na žádné z brněnských stanic, pro které jsou tuto chvíli dostupná a kompletní data, nedošlo v roce 2021 u sledovaných znečišťujících látek (PM10, PM2,5, NO2, SO2, CO) k překročení jejich imisního limitu daného zákonem o ochraně ovzduší.
  • Nejvyšší hodnoty průměrné roční koncentrace PM10 byly naměřeny na dopravních stanicích Brno- Svatoplukova (18 µg.m-3) a Brno-Výstaviště (16 µg.m-3), přičemž u všech brněnských stanic došlo oproti roku 2020 k nepatrnému nárůstu ročních průměrných koncentrací PM10, (průměrně o cca 2 µg.m-3, nejvíce u stanice Brno- Výstaviště), z dlouhodobého hlediska se ale průměrné roční koncentrace PM10 snižují.
  • Nejvyšších hodnot průměrné roční koncentrace PM2,5 dosáhly dopravní stanice Brno-Svatoplukova (18,2 µg.m-3) a Brno-Lány (18,0 µg.m-3) přičemž u všech brněnských stanic došlo oproti roku 2020 k nepatrnému nárůstu ročních průměrných koncentrací PM2,5, (průměrně o cca 1,9 µg.m-3, největší rozdíl u stanice Brno-Výstaviště).
  • Hodnoty NO2 obecně bývají vyšší na dopravních stanicích, v roce 2021 tomu tak bylo na stanicích Brno-Úvoz (35,2 µg.m-3), Brno-Svatoplukova (33,8 µg.m-3) a Brno-Výstaviště (23,5 µg.m-3), přičemž u všech brněnských stanic došlo oproti roku 2020 k nepatrnému nárůstu ročních průměrných koncentrací NO2, (průměrně o cca 1,9 µg.m-3, největší rozdíl u stanice Brno-Arboretum), z dlouhodobého hlediska se ale roční průměrné koncentrace NO2 zejména na dopravních stanicích snižují.
  • Koncentrace CO a SO2 v ČR se pohybují mnoho let hluboko pod hranicí imisního limitu, rok 2021 nebyl výjimkou, na stanici Brno-Lány byla naměřena průměrná roční koncentrace SO2 4,4 µg.m-3, na stanici Brno-Tuřany 4,1 µg.m-3, přičemž imisní limit pro 24h průměrnou koncentraci činí 125 µg.m-3 a pro hodinovou průměrnou koncentraci 350 µg-m3.
  • Hodnota imisního limitu pro CO činí 10 000 µg.m-3 v max. 8h klouzavém průměru za den, v roce 2021 byla naměřena na stanici Brno-Lány průměrná roční koncentrace CO 345,8 µg.m-3 a na stanici Brno-Úvoz 396,8 µg.m-3. Imisní limit pro 8h klouzavý průměr CO v ČR není dlouhodobě překračován nikde v ČR.

Celé hodnocení Jáchyma Brzrziny z Českého hydrometeorologického ústavu si můžete přečíst v článku na blogu ČHMI.