Nová obecně závazná vyhláška

30. 3. 2022

Obecně závazná vyhláška č. 04/2022, kterou se zakazuje spalování pevných paliv ve stacionárních zdrojích po dobu smogové situace na území statutárního města Brna nabývá dnešním dnem účinnosti.

Pokud v případě nepříznivých rozptylových podmínek dojde k vyhlášení smogové situace na území města Brna, je zakázáno spalování pevných paliv v zařízeních, která nejsou hlavním zdrojem vytápění domů. Jedná  se například o krby, krbové vložky nebo kamna, která slouží jako doplnění primárních kotlů. Provozovatelům a domácnostem tento zákaz nepřinese výrazné změny ve vytápění, přesto však může příznivě ovlivnit kvalitu ovzduší. Smogové situace jsou většinou vyhlášeny na několik dní. Naposledy k tomu došlo na začátku roku 2017.

Výše uvedené spalovací zdroje najdeme většinou v rodinných domech, kde jsou instalovány pro zvýšení komfortu v domácnostech. Ačkoliv se nejedná o primární zdroje vytápění, představují v některých částech Brna výrazný zdroj emisí znečišťujících látek. Velkou roli hraje způsob spalování pevných paliv. Při nedodržení doporučených postupů (například správné proschnutí paliva) mohou být i krby nebo kamna významným zdrojem znečištění.

Vznik smogové situace je na základě zákona o ochraně ovzduší vyhlašován Ministerstvem životního prostředí a oznamován dotčeným krajským a obecním úřadům. V případě smogové situace bude město Brna o této záležitosti neprodleně informovat své občany a zároveň upozorní na zákaz spalování pevných paliv po dobu jejího trvání.

Zákaz se netýká smogových situací při překročení prahových hodnot troposférického ozonu, k nimž dochází zpravidla mimo topnou sezónu. Příčiny jejich vzniku totiž nejsou úzce spojeny s emisemi z lokálních topenišť.

 

Původní návrh vyhlášky navíc zakazoval spalování úhlí, uhelných briket a koksu ve stacionárních zdrojích. Z důvodu války na Ukrajině a narůstající energetické krize byla Zastupitelstvu města Brna předložena ke sválení vyhláška jen ve zkrácené verzi.

 

Vyhláška je zveřejněna v záložce legislativa