Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de

Aktuality

Kotlíkové dotace IV

8. 6. 2022

Příjem žádostí na dotační program na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Jihomoravském kraji bude zahájen 11.07.2022 v 10hod

Dokumentace k výzvě je zveřejněna na Dotačním portále Jihomoravského kraje.

 

Důležité upozornění pro zájemce o výměnu kotle na tuhá paliva za kotel na zemní plyn

Finanční podpora na výměnu kotle na tuhá paliva za kotel na zemní plyn bude poskytnuta výhradně v těchto případech:

  1. Dílčí projekt byl kompletně zrealizován a dokončen v období od 01.01.2021 do 30.04.2022 (bude prokazováno při podání žádosti).
  2. K žádosti o finanční podporu bude doložena závazná objednávka instalace plynového kondenzačního kotle (závazná = potvrzená dodavatelem) vystavená v období od 01.01.2021 do 30.04.2022.

Omezení podpory plynových kondenzačních kotlů bylo přijato v návaznosti na mezinárodní situaci a její možné dopady. Po 30.04.2022 nebudou výměny nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za plynové kondenzační kotle podporovány a nebudou akceptovány ani závazné objednávky vystavené po 30.04.2022. V návaznosti na uvedená omezení u plynových kotlů došlo k navýšení dotace u tepelných čerpadel na 180.000,00 Kč.