Dočasná změna klasifikace stanice Brno - Zvonařka z dopravní stanice na průmyslovou stanici

8. 4. 2019

Na základě dohody s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ), který je správce informačního systému kvality ovzduší (ISKO), byla stanice imisního monitoringu Brno - Zvonařka dne 8.4.2019 dočasně překlasifikována z dopravní stanice na průmyslovou stanici. Důvodem změny klasifikace stanice je významné ovlivnění výsledků měření intenzivní stavební činností v okolí stanice. Stavební činnost totiž dle metodiky ČHMÚ spadá do kategorie průmysl. Po dokončení stavebních prací, které významně ovlivňují výsledky měření, bude stanice překlasifikována zpět na dopravní stanici.