Omezování pálení suchého rostlinného materiálu na otevřeném ohništi

13. 11. 2017

Město Brno začalo s postupným omezováním spalování suchého rostlinného materiálu na otevřeném ohništi. Zakázáno je spalovat v době vyhlášené smogové situace a nově schválilo Zastupitelstvo města Brna i zákaz spalování v neděli a státem uznávaný svátek (účinnost vyhlášky předpokládáma cca od 10.12.2017 - ještě budete informováni). Městské části si navíc stanovují dny, kdy se může spalovat přímo u Vás. Informace z Událostí ČT.

Jde o první krok v omezování spalování suchého rostlinného materiálu na otevřeném ohništi a v následujících letech počítáme s postupným omezováním. Jako alternativa se připravuje soubor jiných opatření, které umožní občanům odstranit tento materiál jinak než spalováním, abychom mohli spalování na území města Brna zakázat úplně.