Přerušení měření troposferického ozonu na stanici Brno - Zvonařka

25. 5. 2018

Z důvodu technického dožití analyzátoru troposferického ozonu bylo dočasně přerušeno měření této škodliviny na stanici Brno - Zvonařka. Obnovení měření se předpokládá v podzimních měsících roku 2018.