Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de

Aktuality

Zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva

1. 9. 2022

Od 1. 9. 2022 nabývá účinnosti, podle zákona o ochraně ovzduší, zákaz provozu kotlů na pevná paliva o příkonu do 300 kW emisních tříd 1 a 2., platí pro všechny, které nejsou určeny k vytápění domácností či staveb určených pro rodinnou rekreaci.

Dvanáct let od nabytí platnosti zákona č. 201/201 Sb. o ochraně ovzduší, tedy 1. září 2022, začne platit ustanovení § 17 odst. 1 písm. g), podle kterého lze provozovat pouze teplovodní kotle na pevná paliva, které plní emisní limity uvedené v příloze č. 11 tohoto zákona. Tedy pro kotle tříd 1 a 2, popřípadě kotle nezařazené do žádné emisní třídy. Zákaz měl až do června letošního roku platit plošně pro všechny nevyhovující kotle bez ohledu na to, kým jsou provozovány a jaký objekt vytápějí. Je to logické, protože pro ochranu ovzduší je důležité, co „vychází“ z komína a ne to, komu ten komín patří.

Novelou zákona o ochraně ovzduší z června 2022 (zákon 142/2022 Sb.) však bylo stanoveno, že pokud je kotel provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, lze jej provozovat až do 31. srpna 2024.