Vývoj znečištění PM10 v Jihomoravském kraji za posledních 20 let

31. 7. 2017

Jaký je vývoj znečištění ovzduší prachovými částicemi PM10 v Jihomoravském kraji za poslední 20 let i v porovnání s Vídní.

Jaký je vývoj znečištění ovzduší prachovými částicemi PM10 v Jihomoravském kraji za poslední 20 let i v porovnání s Vídní si můžete přečíst: http://www.ovzdusi-brno-jm.cz/index.php/2017/07/24/vyvoj-znecisteni-casticemi-za-20-let/