Silvestr 2023 a kvalita ovzduší

4. 1. 2024

Koncentrace prachových částic opět výrazně stoupaly, a to zejména ve městě, kde je intenzita odpalů nejvyšší.

V mapě koncentrací prachových částic PM10 v České republice krátce po půlnoci 1.1.2024, města "svítí" červeně, což je barva indikující vyšší úroveň znečištění.

V kontextu znečištění z odpalování pyrotechniky dochází k nárůstu zejména koncentrací prachových částic PM10 a PM2,5. Po půlnoci se zvyšují jejich koncentrace zejména ve městech, kde je intenzita odpalů plošně nejvyšší. Dobře to ilustruje mapa koncentrací částic PM10 v České republice krátce před a krátce po půlnoci přelomu let 2023 a 2024.

 

 

Letos byly v absolutních hodnotách naměřeny nejvyšší koncentrace částic PM10 i PM2,5 na stanici ve Frýdku-Místku a dále v Praze-Vysočanech a Praze-Holešovicích.

Přidáváme i srovnání koncentrací prachových částic o novoroční půlnoci za posledních 20 let pro Brno. Zde je však nutné si uvědomit, že koncentrace znečišťujících látek na jednu stranu jasně indikují vliv odpalování pyrotechniky, na straně druhé, nejsou přímo úměrné odpálenému množství. Zde vstupuje do hry například i počasí, a to zejména rozptylové podmínky, které determinují, jak rychle se znečištění rozptýlí i jaké budou výchozí koncentrace před půlnocí. Při bezvětří, sušším období, velmi nízkých teplotách a výskytu přízemní teplotní inverze mohou být koncentrace velmi vysoké už před půlnocí - a o to více pak stoupnou během půlnoci bez ohledu na absolutní odpálené množství pyrotechniky.

 

Zároveň je třeba říci, že nelze na základě těchto dat říci, že zrovna ve Frýdku-Místku se letos odpalovalo nejvíce. Jak z důvodu vlivu počasí, který může být odlišný v různých městech, tak z důvodu toho, že vyšší znečištění bude naměřeno tam, kde je měřicí stanice, tzv. stanice imisního monitoringu, blízko odpalům - zejména náměstím a sídlištím. Pokud se tedy v konkrétním městě odpaluje blízko stanice, bude to na datech znát, neznamená to ale, že v jiném městě nemohla být situace ještě horší, jen ji nebylo, jak změřit. Přímo v místech intenzivních odpalů lze očekávat koncentrace prachových částic ještě výrazně vyšší, a to i v řádu tisíců mikrogramů na metr krychlový.

Nesmíme opomenout ani fakt, že zdravotní dopady vdechování částic závisí primárně na dvou faktorech - jejich velikosti a jejich složení. V případě ohňostrojů se jedná o primárně menší částice, tedy ty, potenciálně zdravotně nebezpečnější. Složením se také jedná o velmi toxický koktejl různých kovů a sloučenin, které mohou mít na zdraví dopady okamžité (zejména u náchylných osob např. astmatiků), ale i dlouhodobé, které se mohou projevit u kohokoliv.

Přečtěte si celou tiskovou zprávu ČHMÚ.