Uzdrav příšerku

20. 2. 2023

5 - 10 % aut jsou příšerky vytvářející až 50 % škodlivých emisí. Máte v pořádku své auto?

Emise z výfuku jsou pro naše zdraví škodlivější než emise z letadel, lodí nebo z elektráren. Jsou vypouštěny v bezprostřední blízkosti lidí a na kvalitu ovzduší ve městech tak mají často největší vliv. Zhoršená kvalita ovzduší způsobuje přibližně 10 – 20x více předčasných úmrtí než dopravní nehody a stojí za růstem vážných onemocnění. Celkové roční škody ze znečištěného vzduchu odhaduje světová banka na 5% HDP.

Více o kampani na uzdravproserku.cz