Měřící vůz v Řečkovicích

7. 2. 2018

Na žádost Úřadu městské části Brno - Řečkovice bylo dne 7.2. 2018 zahájeno měření kvality ovzduší měřícím vozem na ulici Kronova. Měření zde bude probíhat nepřetržitě minimálně 10 dnů.