Kotlíkové dotace

1. 8. 2023

Dotační program na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Jihomoravském kraji byl spuštěn 1. 8. 2023 v 10 hod

Podrobnější informace na webu v záložce Kotlíkové dotace nebo na webu Jihomoravského kraje.