MS Výstaviště - vliv stavby a přerušení měření

16. 6. 2023

Měřící stanice Výstaviště je v současné době ovlivňována stavbou Multifunkčního sportovního a kulturního centra. 

V nejbližších dnech bude stanice dočasně odpojena, protože stavební práce probíhají přímo na ploše vedle stanice. Zároveň se domlouvá dočasné odsunutí stanice, ale pouze tak, aby nebránila výstavbě a bude znovu uvedena do provozu. Stanice bude zaznamenávat, jestli jsou dostatečně prováděna opatření k omezení prašnosti ze stavební činnosti.

 

Malá fotodokumentace