MS Brno-Výstaviště - dočasně vyřazeno z ISKO

9. 1. 2024

Stanice Brno výstaviště byla Českým hydrometeorologickým ústavem dočasně, do dokončení stavební činnosti na Multifunkční hale, vyřazena z ISKO. Předpoklad jsou 2 roky.

Z důvodu ovlivnění dat staveništěm, které je od stanice vzdáleno přibličně 100 m byla stanice imisního monitoringu Brno-Výstaviště vyřazena z Informačního systému kvality ovzduší (ISKO). Data vykazují několikanásobné překračování imisních limitů, ale v současnosti jsou měřeny spíše emise a je tím zkreslována aktuální kvalita ovzuší na území města Brna, která není skutečná.

Měřící stanice funguje a měří, i když nejsou data zobrazována online. Nyní pracujeme na tom, aby bylo možné data zobrazovat online, alespoň prostřednictvím našich stránek. Naměřené hodnoty budou vždy po uzavření roku vyhodnoceny samostatně.