Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de

Aktuality

Mobilní měřící vůz v novém kabátu

9. 11. 2021

Měřící vůz je určen pro mobilní měření k řešení stížností na kvalitu ovzduší v různých částech města a dle požadavků městských částí v případě akutních problémů s kvalitou ovzduší.

Měřící vůz je vybaven analyzátory k měření NO2, CO, SO2, prachových částic frakce PM10, PM2,5, PM1 a meteoveličin (směr a rychlost větru, teplota, vlhkost, tlak). Měřící vůz lze vhodně využít například k měření koncentrací prachových částic ve vnějším ovzduší (např. zvýšená prašnost v souvislosti s prováděním stavebních prací). Vzhledem k technickému řešení jej však nelze využít k měření emisí ze spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, kouřících komínů atd.

K připojení měřícího vozu je nutné zajistit zásuvku na 400 V, 16 nebo 32 A trvale pod napětím s jističem zásuvky min. 3 x 20 A. Ve výbavě měřícího vozu je elektroměr (spotřeba el. energie se stanovuje na základě odsouhlasených odečtů stavu elektroměru před a po měření) a cca 25 m dlouhý prodlužovací kabel (po prodloužení max. 40 m). Doporučujeme měření provádět v délce cca deseti dní, tj. od Po nebo Út jednoho týdne do Pá týdne následujícího s tím, že v daném intervalu měření jsou podchyceny případné změny počasí a vliv víkendových dnů.