Měřící vůz v Bohunicích

13. 12. 2022

Dnešním dnem začíná měření v Bohunicích mobilním měřícím vozem.

Měření bude probíhat v průběhu následujících měsíců, za účelem zjištění imisního zatížení především dopravního zatížení. Měření bude probíhat i v jarním období, aby se porovnal rozdíl dopravního zatížení s lokálním vytápěním. Zajímavé bude rovněž srovnání se stacionární měřící stanicí Lány, která je klasifikována jako pozaďová stanice a doprava ji tolik neovlivňuje, nicméně je vzdušnou čarou vzdálená pouhých 170 m.