Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de

Aktuality

Časový plán implementace PZKO

1. 11. 2021

Rada města Brna schválila časový plán implementovaných opatření z Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno 2020+.

Časový plán obsahuje opatření vztahující se k lokálním topeništím:

  • PZKO_2020_1 Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší;
  • PZKO_2020_2 Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby správného paliva,
  • PZKO_2020_P_3 Obecně závazná vyhláška k omezení spalování pevných paliv.