Výsledky měření kvality ovzduší na náměstí Svobody

6. 9. 2019

Během měsíce srpna realizoval Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna měření kvality ovzduší na náměstí Svobody.

Na základě výsledků měření byla zpracována odborná zpráva, kterou si můžete přečíst zde