Vyhodnocení měřící kampaně na Náměstí Svobody v lednu 2021

3. 3. 2021

V období od 6. do 31. ledna 2021 proběhlo měření kvality ovzduší na Náměstí Svobody v Brně. Tato měřící kampaň navázala na měření, které proběhlo v srpnu roku 2019, aby bylo možné vyhodnotit, jaká je kvalita ovzduší v centru města Brna v odlišném ročním období, kdy se na kvalitě ovzduší projevují odlišné zdroje a odlišné rozptylové podmínky.

Výsledky měřící kampaně na náměstí Svobody ukázaly, že u koncentrací suspendovaných (prachových) částic, byly pozorované hodnoty v průměru podobné ostatním pozaďovým stanicím v Brně.

U oxidu dusičitého byla situace velmi podobná té z letní kampaně v srpnu 2019. Průměrné koncentrace NO2 na náměstí Svobody byly vyšší než na pozaďových stanicích v Brně, avšak zároveň nižší, než jsou průměrné hodnoty ze stanic dopravních. Tento fakt lze vysvětlit tím, že ačkoliv se jedná o pěší zónu, neznamená to, že sem žádná vozidla nezajíždí a dalším důležitým faktorem je velmi špatné provětrávání této lokality vzhledem k husté zástavbě víceméně ze všech směrů.

Největší rozdíl mezi letní kampaní 2019 a zimní kampaní 2021 byly poměrově koncentrace oxidu dusnatého. Oxidu dusnatý vzniká v Brně primárně z dopravy. Je to velmi reaktivní látka, která rychle oxiduje na oxid dusičitý. Vysoké koncentrace NO jsou tedy pouze v blízkosti dopravně zatížených lokalit, na rozdíl od NO2, které se v tomto směru může šířit na větší vzdálenosti. Vysoké koncentrace NO tedy znamenají, že se pravděpodobně jednalo o zdroj někde přímo na náměstí. Hlubší analýza těchto výsledků pak odhalila, že byl průměr zvýšen několika vysokými špičkami během měřicí kampaně, které se vyskytly v různé dny, avšak vždy mezi 8. a 10. hodinou dopoledne. Možným vysvětlením je například vůz zásobování, který mohl v ranních hodinách dovážet zboží, parkovat přímo vedle měřicího vozu a pravděpodobně se zapnutým motorem. Tuto hypotézu podporují i zvýšené koncentrace suspendovaných částic (a CO) ve shodnou dobu.

Podrobná odborná zpráva zde.