Kotle na pevná paliva

Kotle na pevná paliva pro ústřední vytápění rodinných domů

Jednou z mnoha možností vytápění našich domů je použít ústředního vytápění, kde zdroj tepla je umístěn v kotelně a teplo je rozváděno do jednotlivých radiátorů topnou vodou (samotížně nebo nuceně). Jako zdroj tepla může být použit teplovodní kotel na tuhá paliva. Takové kotle pro ústřední vytápění rodinných domů představují širokou škálu spalovacích zařízení pro různé druhy paliv. Základní princip kotle spočívá vtom, že do ohniště se přivádí buď ručně nebo automaticky palivo je a dále dostatečné množství spalovacího vzduchu, při hoření paliva se přeměňuje chemická energie vázaná v palivu na teplo spalin, které je dále předáváno vodě v teplosměnných plochách kotle.

Tuhá paliva

Mezi používaná tuhá paliva pro vytápění domácností patří:

Směsná paliva

Fosilní paliva

 • koks
 • černé uhlí (ČU) – tříděné uhlí, pelety
 • hnědé uhlí (HU, tříděné uhlí, pelety, brikety

Biopaliva

 • kusové dřevo – měkké, tvrdé
 • surové dřevo sušit nejlépe min. 2 roky
 • dřevěné brikety
 • pelety
 • dřevní štěpka – nasekaná dřevní hmota

 

Způsob přívodu paliva do ohniště

Kotle podle na způsobu přívodu paliva do spalovací komory můžeme rozdělit na kotle s:

ručním dávkováním

 • prohořívací
 • odhořívací
 • zplyňovací


automatickým dávkováním
– kotel se šnekovým dopravníkem (prohořívací, odhořívací, zplyňovací)

kombinovaný

Pokud má kotel jmenovitý tepelný příkon od 10 do 300 kW včetně, má povinnost provozovatel provádět jednou za 3 roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.

Lokální topidla na pevná paliva

U lokálního (místního) vytápění zdroj tepla (lokální spotřebič paliva, topidlo) topí a současně vytápí místnost, ve které je umístěn.

Tyto zdroje není potřeba kontrolovat odborně způsobilou osobou, ale pouze v případě, že nejsou napojena na teplovodní vytápění domu.

Jedná se zejména o krbová kamna, krbové vložky, sporáky, kamna typu Petry, kachlová kamna.