Monitorovací stanice Výstaviště

3B

Kvalita ovzduší

Zhoršená až špatná

Teplota

21,45 °C

Vítr

J (0,38 m/s)
Dopravní

Vlastník monitoringu

Statutární město Brno

Odbor ŽP MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

www.brno.cz

Provozovatel monitoringu

Recovera Facility a.s.

pracoviště: Kounicova 67

601 67 Brno

doručovací adresa a sídlo firmy:

Drčkova 2798/7

628 00 Brno