Nové imisní limity od roku 2030

6. 5. 2024

Evropsá komise schválila nové imisní limity, které musí členské státy přijmout nejpozději k 1.1.2030.

škodlivina průměrování aktuální nový
limit   µg/m3 počet překročení limit µg/m3 počet překročení
PM10 rok 40   20  
24 h 50 25 45 18
PM2,5 rok 20   10  
24 hod x x 25 18
NO2 rok 40   20  
24 hod x x 50 18
1 hod 200 18 200 3
SO2 rok x   20  
24 hod 125 3 50 18
1 hod 350 18 350 3
benzen rok 5   3,4  
CO 8 hod klouzavý 10 000    10 000  
24 hod x x   4 000 18
O3 8 hod klouzavý 120 25 120 18