Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de

Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení

(příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

1. Informativní prahová hodnota pro SO2, NO2 a částice PM10

je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti min. 100 km2:

  • překročila hodinová průměrná koncentrace                                   
škodlivina hodnota
SO2  -  oxid siřičitý 250 µg.m-3
NO2  -  oxid  dusičitý 200 µg.m-3

ve třech po sobě následujících hodinách, nebo

  • překročila hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace
škodlivina hodnota
PM10 – prachové částice 100 µg.m-3


a zároveň se během následujících 24 hodin se nepředpokládá pokles pod informativní prahovou hodnotu.

2. Regulační prahové hodnoty pro SO2, NO2 a částice PM10

Jsou považovány za překročené v případě, že alespoň na polovině měřících lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2:

  • překročila hodinová průměrná koncentrace                                   
škodlivina hodnota
SO2  -  oxid siřičitý 500 µg.m-3
NO2  -  oxid  dusičitý 400 µg.m-3

ve třech po sobě následujících hodinách, nebo

  • překročila hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace

 

škodlivina hodnota
PM10 – prachové částice 150 µg.m-3

a zároveň se během následujících 24 hodin se nepředpokládá pokles pod regulační prahovou hodnotu. 

 3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon O3

Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti min. 100 km2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg.m-3.

Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti min. 100 km2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg.m-3.

4. Ukončení smogové situace

Smogová situace je ukončená, pokud na žádné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti min. 100 km2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě aspoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi (na dalších 24 hodin) není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci.

Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 24 hodin takové podmínky opět nastanou.