Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de

Smogová situace - jak se zachovat

Legislativní podmínky pro vyhlášení smogové situace

Co je smogová situace?

Stav, u kterého dochází k mimořádně znečištěnému ovzduší, při překročení zákonem stanovené hodnoty jednou ze sledovaných látek.

V Brně, ale i celém Jihomoravském kraji, se setkáváme se 2 druhy smogových situací:

Zimní – vzniká při inverzi za chladného počasí a bezvětří, přispívá k ní topení tuhými palivy a doprava

Letní – vzniká při dlouhotrvajících teplotách přesahujících tropických 30 °C

Co je inverze?

Inverzní stav je meteorologický jev, kdy teplota vzduchu stoupá s rostoucí nadmořskou výškou. Studený vzduch, který je těžší než teplý nad ním, nemá důvod, proč by stoupal a kouř a spaliny se nemohou rozptýlit do vyšších vrstev atmosféry. Vzniká tzv. poklička a v mezní vrstvě atmosféry dochází k nahromadění všech škodlivin, které pak dýcháme. Délka inverze poté ovlivňuje vznik tzv. smogové situace.

Jak ovlivňuje znečištěné ovzduší lidský organizmus?

Znečištění ovzduší působí na naše zdraví současně se všemi ostatními vlivy, zejména pak s životním stylem každého jedince. Obzvláště citlivými skupinami jsou malé děti, těhotné ženy, starší lidé, osoby s chronickým onemocněním dýchacího a oběhového systému.

Dlouhodobé působení znečištěného ovzduší může zvyšovat nemocnost dýchacího ústrojí a srdečně - cévního systému, ovlivńovat imunitu, porodní váhu a růst plodu apod.

Krátkodobé zvýšení denních koncentrací může způsobovat dráždění očních spojivek, dráždění dýchacích cest, častější výskyt kašle a ztíženého dýchání zejména u astmatiků.

Jak přispět ke zlepšení kvality ovzduší z dlouhodobého hlediska?

Dát přednost veřejné, pěší či cyklodopravě před dopravou autem

Používáte - li kotel na pevná paliva, je důležité nejen abyste topili palivem, pro které je kotel konstruován, ale také abyste jej správně obsluhovali. Doporučení uvádí SMOKEMANovo desatero správného topiče

Nikdy nespalujte odpady, zvláště pak plasty, gumy, umělé tkaniny, lakované dřevo nebo mazací oleje

 

Doporučení při vzniku smogové situace

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem při překročení informativní prahové hodnoty suspendovaných částic PM10 100 µg/m3 doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

Obyvatele města Brna žádáme o omezení vytápění prostřednictvím kotlů na pevná paliva a krbů. Doporučujeme používat přednostně jiný způsob vytápění (elektrokotel, plynový kotel apod.). Řidičům automobilů doporučujeme, aby raději použili městskou hromadnou dopravu.

Doporučení pro školky, školy a rodiče malých dětí

Doporučujeme organizovat pobyt dětí venku tak, aby nedocházelo k výrazně zvýšené fyzické zátěži spojené s vyšší frekvencí dýchání (tj. nahradit např. závody na hřišti procházkou). Pobyt venku organizovat v době před polednem nebo v dřívějším odpoledni (cca mezi 10 a 15 hodinou), kdy bývají zpravidla nejpříznivější rozptylové podmínky a tím také nejnižší 1hodinové koncentrace (i když to neplatí absolutně). Zvýšenou pozornost věnovat dětem s astmatem nebo v rekonvalescenci. V případě výskytu četnějšího kašle, nebo dráždění hrdla omezit fyzické aktivity na minimum a zkrátit dobu pobytu venku. V obecné rovině se doporučuje zvýšit přísun tekutin a vitamínů, zejména vitamínů C, E, A, přednostně z přírodních zdrojů.

Doporučení pro seniory

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním nebo diabetem a všem starším lidem se při vyhlášení smogové situace doporučuje omezit při pobytu pod širým nebem zvýšenou fyzickou zátěž spojenou s vyšší frekvencí dýchání. Důsledně dbát na obecně platné doporučení, které říká, že při prvních příznacích onemocnění dýchacích cest a při objevení nebo zhoršení jiných zdravotních obtíží je potřeba zahájit včasnou a účinnou léčbu. V obecné rovině se doporučuje zvýšit přísun tekutin a vitamínů, zejména vitamínů C, E, A, přednostně z přírodních zdrojů.

Další doporučení

  • Zahajte včasnou a účinnou léčbu při prvních příznacích onemocnění zejména dýchacího ústrojí.
  • Větrejte pouze krátce a intenzivně několik minut 3x – 4x denně.
  • Využívejte městskou hromadnou dopravu, místo jízdy autem, na kole nebo pěší chůze.
  • Vyhněte se činnostem zhoršující kvalitu vzduchu v místnosti (kouření, používání barev, laků, rozpouštědel, sprejů apod.).
  • Dodržujte zákaz používání krbů, kamen a kotlů na pevná paliva, pokud máte jiný zdroj vytápění
  • Dodržujte vyhláškou stanovený zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na otevřených ohništích
  • Zkuste snížit teplotu vytápění obytných místností o 1-2 °C oproti obvyklé úrovni, především při topení tuhými palivy