Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de

Platné imisní limity

Platné imisní limity pro škodliviny měřené na stanicích imisního monitoringuv aglomeraci Brno v souladu s přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění,

ŠkodlivinaDoba průměrováníHodnota imisního limitu
(µg.m-3)
oxid siřičitý SO2 1 hod
24 hod
3501)
1252)
prachové částice PM2,5 1 rok 20
prachové částice PM10 24 hod
1 rok
503)
40
oxid dusičitý NO2 1 hod
1 rok
2004)
40
oxid uhelnatý CO max. denní osmihodinový
průměr
10000
troposférický ozón O3 max. denní osmihodinový
klouzavý průměr
1205)

PM2,5 - suspendované prachové částice frakce 2,5 mm
PM10 - suspendované prachové částice frakce 10 mm

Pozn.:
1) nesmí být překročeno více než 24x za kalendářní rok
2) nesmí být překročeno více než 3x za kalendářní rok
3) nesmí být překročeno více než 35x za kalendářní rok
4) nesmí být překročeno více než 18x za kalendářní rok
5) nesmí být překročeno ve více než 25 dnech za kalendářní rok