Zaregistrovat se

cz
 • en
 • de

Legislativa ochrany ovzduší

  1. Legislativa České republiky:
   • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění,
   • Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší,
   • Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích,
   • Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
   • Nařízení vlády 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv,
   • Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách,
   • Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno (vydalo Ministerstvo životního prostředí, květen/2016). 
  2. Předpisy platné na území statutárního města Brna:
  3. Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2016 (vydalo Statutární město Brno, červen/2017).