Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – květen 2017

31. 7. 2017

Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), jakožto ústřední orgán České republiky pro obor ochrany čistoty ovzduší, vydal souhrnnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v květnu roku 2017. 

Zpráva „Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR – květen 2017“ zveřejněna na této stránce pod odkazem „Kvalita ovzduší – měsíční zprávy ČHMÚ“.