Zaregistrovat se

cz
  • en
  • de

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brno 2017

Radou města Brna byla zřízena Pracovní skupina pro přípravu Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší. Tento akční plán má za úkol převzít opatření, které jsou součástí Programu zlepšování kvality ovzduší ,vydaným Ministerstvem životního prostředí, případně navrhnout další opatření. Současně stanovit konkrétní kompetence a zodpovědnost za plnění těchto opatření z úrovně jednotlivých odborů magistrátu a stanovit postupné kroky a termíny jejich naplnění. Tento dokument bude následně pravidelně kontrolován, vyhodnocován a průběžně aktualizován.

Dále Rada města Brna jmenovala členy Pracovní skupiny, které tvoří zaměstnanci Odboru životního prostředí, který hlavním garantem skupiny, Odboru dopravy, jelikož automobilová doprava je hlavní znečišťovatel ovzduší ve městě. Dalšími členy jsou zaměstnanci Odboru investičního, Odboru územního plánování a rozvoje, Odboru implementace evropských fondů, Odboru zdraví, Kanceláře strategie města, členové Komise životního prostředí a občanské iniciativy Dejchej Brno.

Akční plán byl schválen Radou města Brna na svém zasedání R7/119 konaném dne 6. 6. 2017. Související podklady pro tvorbu AP jsou k dispozici zde.